top of page

OORKAARSTHERAPIE

Oorkaars therapie is een oeroude therapie. Het is een aanvullende therapie met een zeer brede werking, die gebruikt kan worden in het verbeterproces van allerlei oor-, neus-, keelklachten en (andere) hoofdklachten, zoals migraine. De therapie houdt in dat de oren gereinigd worden met behulp van een, speciaal voor dit doel, vervaardigde holle kaars. 

De kaars steekt slechts voor een klein gedeelte in het oor. Dit is geheel pijnloos. Het merendeel van de kaars steekt uit het oor. 

Voor alle duidelijkheid: de kaars wordt niet in zijn geheel opgebrand, maar tot ca. 10 cm boven de gehooringang. 

De werking 

Tijdens het verbranden zijn verschillende fasen te onderscheiden in de werking van de kaars. 

 •  Dank zij het “schoorsteeneffect” ontstaat een lichte onderdruk in de uitwendige gehoorgang. De vlam zorgt ervoor 
    dat de luchtzuil (in het oor) gaat trillen. Hierdoor wordt het trommelvlies licht gemasseerd en zorgt op haar beurt 
    weer dat de druk in het middenoor (beter) geregeld wordt. 

 •  Tijdens het branden van de kaars ontstaat een lichte onderdruk in de uitwendige gehoorgang en intensiveert de warmte. De warmte zorgt ervoor dat de acupunctuurpunten in het oor worden gestimuleerd. 

 •  De aangename warmte stimuleert bovendien de doorbloeding en de lymfestroom in de oren, de keel, de neus 
    en de bijholten. 

 •  De verbranding zorgt voor een zacht ruisend geluid. Dit geluid in combinatie met de weldadige warmte van de 
    kaars zorgt voor een ontspannend gevoel. 

 •  De kruiden in de kaars hebben ook een uitwerking op het middenoor, het evenwichtsorgaan, het slakkenhuis 
    en het orgaan van Corti (via de buis van Eustachius), de mond-, keel-, neus-, en bijholten.

 

Indicaties voor behandelingen met oorkaarsen zijn onder meer: 

 •  Vaak voorkomende ontstekingen in, of irritaties van keel- neus- voorhoofd- en bijholten 

 •  Oordruk 

 •  “dichtslaan” van het oor 

 •  Oorpijn 

 •  Traumatischeperforatie

 •  Verstoppingen 

 •  Keelpijn 

 •  Beginnende verkoudheid 

 •  Griep 

 •  Hyper- activiteit 

 •  Stresssymptomen 

 •  Nervositeit 

 •  Slapeloosheid 

 •  Doofheid 

 •  Oorsuizing 

 •  Hoofdpijn 

 •  Migraine 

 •  Ontstoken amandelen 

 •  Vele andere, vaak aan stress gerelateerde, klachten. 

Toepassing voor oorkaarsen wordt afgeraden bij:

 •  Een geperforeerd trommelvlies (buisjes) 

 •  Acute oorontsteking 

 •  Geïmplanteerde gehoorbeentjes 

 •  Eczeem of schimmelinfectie in het oor 

 •  Epilepsiepatiënten. 

bottom of page